Activiteiten & Actueel

Verslag opentuinendag 2011

P. GROOT

De jaarlijkse opentuinendag kunnen we zien als een hoogtepunt in het Groei & Bloei-gebeuren. De opentuinendag is ieder jaar voor leden een van-zelfsprekendheid, en is leuk en interessant, met doorgaans behoorlijke be-langstelling. Maar het slaagt alleen door de inzet van een flinke groep en-thousiaste vrijwilligers die ik niet allen bij naam kan noemen, maar hierbij wel wil bedanken voor hun inzet. Alleen al ieder jaar een aantal nieuwe tuinen selecteren, daarover vergaderen, de deelnemers benaderen, de flyer maken en verspreiden enzovoort zijn zaken die dan toch maar moeten ge-beuren. Ook in dit gebeuren is Kees Schoon wel één van de motoren. Ook de deelnemers willen we bedanken voor hun medewerking. Ze laten ande-ren ook graag eens genieten van hun passie en lustobject, vaak met wat gepaste trots. Dit jaar waren er vier totaal verschillende tuinen geselecteerd, en we geven er wat informatie en commentaar bij. We moeten ons vanwege de ruimte wel iets beperken. Het was dit jaar vervelend dat het de gehele morgen regende: dat scheelt natuurlijk altijd bezoek.

Allereerst landen we aan in de Murillostraat 33 bij Orban en Cin-dy Terpstra. Zomaar een tuin in de nieuwbouw bij een rijtjeshuis, maar desalniettemin verrassend. Een keurige voortuin, niet direct in een aparte stijl, maar in de betrek-kelijk kleine achtertuin zie je dan dat je daar beslist ook iets bijzon-ders van kunt maken. Het wordt een oosterse tuin genoemd, Japan-se stijl zou ik denken. Ieder plantje en boompje straalt uit dat ze blij en tevreden zijn.

De Hoofdstraat 237 is daar niet ver vandaan. Je ziet naast elkaar staan-de huizen met schuren, en daar-achter de CNB-hallen. Door een smalle doorgang kom je dan bij het verstopte paradijs van mevrouw Buysman-van Goor. Het is net als-of je vanuit de woestijn plotsklaps in een oase terechtkomt. Mevrouw Buysman woont daar al 47 jaar, en heeft er jarenlang samen met haar man een kantoorboekhandel ge-had. Ze kochten later de grond en schuren van buurman Raven voor meer opslag. De bijgelegen grond was voorheen gewoon bouwland, maar werd gras en volkstuin, met een kippe-tje en een geitje. Haar zoon John en zijn Jet begonnen in 1993 in de schuur een creatieve werkplaats. In de huidige tuin vinden we daar nog aardig wat beelden van terug die de tuin zo bijzonder maken. Van lieverlee is ook het echte tuinieren daarbij ontwikkeld met een verscheidenheid aan planten, wandelpaadjes enzovoort. De activiteiten van John en Jet eindigden in 2005 en de heer Buysman overleed in 2009. Daardoor dreigde de tuin ten onder te gaan, maar mevrouw Buysman heeft samen met haar zoon weer de han-den uit de mouwen gestoken, en met prachtig resultaat. Haar hobbykasje is tegelijk een tuinhuisje, een heerlijk plekje om te zitten en van de tuin te genieten. Graag wensen we haar en haar zoon nog veel tuinplezier.

Ook een soort oase, ook tussen huizen en bedrijfsgebouwen, vinden we op Zesstedenweg 295 in Grootebroek bij mevrouw Desaunois. Er is ook wel een meneer Desaunois, maar die mag alleen af en toe gras maaien. Wel wordt de tuin in de flyer aangemerkt als een romantische tuin, en de ro-mantiek moet je dan wel weer samen creëren. Hoewel ze daar al langer woonden, hebben ze de tuin 4½ jaar geleden laten aanleggen. Dat is ook zeker te zien aan de plantenkeus en het groeperen ervan. Mooie vaste plan-ten, weinig soorten die snel te veel uitzaaien, prachtige siergraspollen, alles

Ook een soort oase, ook tussen huizen en bedrijfsgebouwen, vinden we op Zesstedenweg 295 in Grootebroek bij mevrouw Desaunois. Er is ook wel een meneer Desaunois, maar die mag alleen af en toe gras maaien. Wel wordt de tuin in de flyer aangemerkt als een romantische tuin, en de ro-mantiek moet je dan wel weer samen creëren. Hoewel ze daar al langer woonden, hebben ze de tuin 4½ jaar geleden laten aanleggen. Dat is ook zeker te zien aan de plantenkeus en het groeperen ervan. Mooie vaste plan-ten, weinig soorten die snel te veel uitzaaien, prachtige siergraspollen, alles een lust voor het oog in de bloeitijd. Voor de tijd van het jaar was het nog bloeirijk, en het gazon is zo perfect dat het bijna onecht lijkt. De tuin ligt op het zuiden, zoals iedereen dat wenst. Mevrouw Desaunois kijkt vanaf de keukentafel zó de diepte van haar tuin in, waar ze van blijft genie-ten en wat haar levenslust en wel-zijnsgevoel opwekt en versterkt.

Dan blijft er nog één tuin over, waar voor we Stede Broec, ofwel ‘De Streek’ moeten verlaten. Het verhaal gaat dat Strekers die rond 1560 protes-tant werden, uit ‘De Streek’ werden verdreven; anderen beweren dat ze uit zichzelf vertrokken, naar de wildernis aan de dijk. Ze vestigden zich op het Buurtje, het eerste begin van Andijk. In 1672 is de Buurtjeskerk in gebruik genomen. Dat is exact de plaats waar we een andere oase van rust en bloe-men terugvinden: die van Carla den Tex. Ook hier vindt men op een on-verwachte, wat schuil liggende plaats veel bloemenpracht en -weelde, ge-schapen en in stand gehouden door de bevlogen Carla. Net als bij de vorige tuin heeft ze circa 2000 m2 om zich op uit te leven, en dat is dan ook wat ze doet. Een deel, achteraan en langs de randen, zijn bomen, een beetje bosge-bied. De tuin is verdeeld in wat ze noemt de rooie tuin, de gele tuin, en de blauwe tuin. In ieder tuindeel overheerst de genoemde kleur, en kleuren die niet goed combineren worden daar weggehouden. De tuin wordt goed onderhouden, maar ook wel gerenoveerd, met een boompje weg en een ander boompje geplant. Van elke tuin zou wel veel meer te vertellen zijn, maar ik wilde het hierbij laten. We wensen alle deelnemers nog heel veel tuinplezier toe, en verwachten dat we er nog wel eens zullen komen.

meer
17
Feb
Het voorjaar is al voelbaar
16
Feb
Sneeuwklokjes vitaminen