Diversen
De bloemschikcommissie organiseerde een kerstworkshop voor leden en niet-leden op dinsdag 14 december jl.

In vroeger jaren was dit een vast punt in het programma van de afdeling. Door het organiseren van de bloemschikcursussen is dit gebeuren een beet­je in het gedrang gekomen.

Als commissie leek het ons een goed idee om de kerstworkshop weer in ere te herstellen. Dat dit een goed plan was is gebleken uit de inschrijving. Een stukje in de Enkhuizer Courant bleek een goede greep te zijn, want dit com­pleteerde de inschrijving tot vijftig deelnemers. Hieronder vindt u een ver­slag van één van de deelneemsters.

De grote zaal van dorpshuis ‘De Stek’ was een uitstekende plaats voor deze happening.

’s Middags hebben we met de commissie en hulp van Klaas en George de zaal ingericht en alles klaar gelegd, zodat de dames zo aan de slag konden.

Rond tien uur stonden de meeste dames met een rood hoofd hun werkstuk te be­wonderen en konden wij als commissie terugzien op een zeer geslaagde avond en konden we concluderen dat we dit zeker moeten herhalen. Hier hadden ook al di­verse deel­nemers op gezinspeeld. 

Verslag kerstworkshop door deelneemster

Pien van der Kleij

De avond was een groot succes. Achten­veertig enthousiastelingen (waarvan één man) deden mee. Wij konden kiezen uit twee voorbeeldstukken uit het­zelfde materiaal: Ans Koster had een moeilijke parallelschikking gemaakt, waarin twee amarylissen met korte steel, en Boudien Dijkstra had het iets eenvoudiger gehouden met twee ama­rylissen met lange steel. De op­bouw van beide stukken was totaal ver­schillend. Wij mochten zelf be­slissen welke wij wilden maken. Vol­gens mij maakte iedereen een ander stuk.

De voorbeeldstukken én het eigen in­zicht gingen goed samen. Er was een groot assortiment groen, kerstballen in groot en klein, grijswitte berkenschors, twee prachtige amarylissen, katoen­bollen, grijswit as­pergeblad, zilver­kleurig draad, hout­kleurige en groene dunne stokjes. Dit alles werd geschikt op een vierkant grijs gemarmerd bord.

De twee Annekes zullen het zeer druk hebben gehad met de inkoop.

De bloemschikcommissie heeft bij Bou­dien Dijkstra al het groen gesorteerd en gebonden. Klaas heeft voor het ver­voer gezorgd naar het dorpshuis in Grootebroek. Toen wij binnenkwamen lag alles netjes uitgestald op de tafels in een grote zaal van ‘De Stek’. Iedereen kreeg zijn eigen plekje. De uitleg vooraf was zeer duidelijk, en Frieda, Ans en Boudien kwamen regel­matig kijken, en hielpen als dat nodig was. Koffie, thee en kerstkoeken werden tijdens het schikken rondgedeeld. Na afloop ging iedereen zeer tevreden naar huis. Het groen dat over was, werd verdeeld onder de lief­hebbers.

Veel plezier heb ik van het kerststuk gehad. De basis van het stuk heb ik in tact gehouden. Straks ga ik het opvullen met voorjaarsbolletjes.

 

 

 

meer

 

 

 

21
Jul
MALVACEAE
20
Jul
Volkstuin: oogsten en opruimen