Activiteiten & Actueel

Verslag excursie naar Dekker Chrysanten

Henk Schipper

Vrijdag 3 oktober, een mistige ochtend met een waterig zonnetje. Zevenentwintig leden waren op tijd om met elkaar in diverse auto's te vertrekken naar Hensbroek. We werden hier ontvangen in de filmzaal met koffie en speculaas.

Hier vertelde de medewerkster van Dekker Chrysanten, Renate, het een en ander over het bedrijf dat inmiddels meer dan vijftig jaar bestaat.
Meteen werd al een tipje van de sluier opgelicht: chrysanten groeien in het licht, wat het bedrijf heeft doen besluiten om vestigingen in tropenlanden Tanzania, Columbia en Bolivia te hebben. Hier heeft men meer zonlicht om te groeien en grotere moederplanten te verkrijgen en, niet in de laatste plaats, goedkoper personeel.

De planten gaan pas bloemknoppen vormen wanneer er minder dan twaalf uur daglicht is. Dit verschijnsel wordt ook kunstmatig nagebootst. Men heeft in Nederland honderdvijfentwintig personeelsleden en wereldwijd twaalfhonderd, een bedrijf van formaat.

Wij kwamen na de bedrijfsfilm met de nodige uitleg en een vragenronde in de kas met kweekmateriaal en moederplanten waar de selectie naar nieuwe en beter te telen rassen plaats vindt. Van de moederplanten worden stekken genomen, ongeveer vijf per plant, en vermeerderd. Door dit proces steeds te herhalen kunnen zij inspelen op de vraag van bloemenkwekers door in een bepaalde week plantjes te leveren in duizendtallen tegelijk.
Hiervoor brengen zij de moederplanten naar de vestigingen in de tropenlanden. Hier worden de stekken genomen die weer in Hensbroek worden opgeplant en worden opgekweekt om als stekplant te worden geleverd aan de bloemenkwekers of in de eigen kassen van zevenduizend vierkante meter tot bloem worden geteeld. De automatische lijn van de pluk van stelen tot de verpakking in veilingdozen en het oppotten van stekken in stekgrond is een boeiend schouwspel, vooral wanneer je dit voor eerst ziet.

Hierna worden de stekken in enorme kassen uitgezet om op te groeien, waar één medewerker bezig is, bijna alles gaat hier automatisch.

Om enig idee te verkrijgen over de hoeveelheden: in Nederland wordt vierhonderd hectare chrysanten geteeld, bij Dekker zelf twee
ëneenhalf hectare, waarbij men tachtig procent biologisch teelt door onder andere roofmijten de trips en spint laat bestrijden.

De teelt van chrysanten is de laatste jaren veel meer ecologisch geworden en men gebruikt een fractie van de chemische middelen van een tijdvak eerder. Ook de eigen energievoorziening en hergebruik van regenwater zorgt voor een schoner milieu. In Nederland levert men vijfhonderd miljoen en wereldwijd zevenhonderd miljoen stekken. Export vindt plaats naar veel landen zoals bijvoorbeeld Rusland en Japan met hun zeer strenge importeisen.

Wat wel bijzonder is dat men hier geen bolchrysanten teelt, dit is weer een ander onderdeel van de chrysantenteelt. We hebben een goed beeld verkregen van een hoogwaardige veredeling en vernieuwing van de teelt met chrysanten.
Een boeiende excursie.

Voor foto's klik hier

meer
17
Feb
Het voorjaar is al voelbaar
17
Feb
Het voorjaar is al voelbaar
Menu