Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 18-03-15

KMTP afdeling Enkhuizen en omstreken

Op woensdag 18 maart 2015 wordt in ‘De Nieuwe Doelen’ aan de Spoor­straat 2 in Enkhuizen de jaarvergadering van onze afdeling gehouden. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.


De agenda is als volgt:

 1. Opening.

 2 Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2014.

 3. Ingekomen stukken en mededelingen.

 4. Jaarverslag over 2014, toegelicht door de secretaris, met behulp van een PowerPoint presentatie

 5. Financieel jaarverslag, toegelicht door de penningmeester.

 6. Verslag van de kascontrolecommissie.
De heren Anton Oudejans en Henk Schipper vormen de kascontrole­commissie, reservelid is mevrouw Anneke de Boer.

 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. De heer Anton Oudejans is aftredend. De heer Henk Schippers blijft lid van de commissie.
Voorgesteld wordt om mevrouw Anneke de Boer te benoemen als lid van de commissie. Er zal tevens een nieuw reservelid worden benoemd.

 8. a. Vaststelling begroting 2015.

b. Vaststelling tarieven volkstuinen 2015.

 9. Huldiging van onze jubilarissen.

10. Bestuursverkiezing.
Mevrouw Ans Wijnands treedt vanwege gezondheidsproblemen voor­tijds af .Zij vertegenwoordigt de pr-commissie in het bestuur. Er is nog geen kandidaat gevonden om haar plaats in te nemen. De heer Kees Schouten stelt zich kandidaat als vertegenwoordiger van de tuin­keuringscommissie.
Kandidaten voor de bestaande vacature en tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

11. Aandacht voor bestuursmutaties in de commissies.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.


Pauze.


Na de pauze zullen er, in een gezellig samenzijn, enkele kienrondjes worden gespeeld.


De notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2014, het financieel jaarverslag over 2014 en de begroting voor 2015, liggen vanaf 19.30 uur ter inzage. Indien men deze tijd te kort vindt, kan aan penningmeester Lou Schoenmaker vanaf één week voor de jaarvergadering om inzage worden verzocht.

Het bestuur

meer

 

 

 

16
Feb
Sneeuwklokjes vitaminen
15
Feb
LENTEBODEN