Activiteiten & Actueel

Bloemstyling

Anneke de Boer

Het seizoen 2016/2017 starten we met een in-schrijving voor twee cursussen, te weten één cursus voor beginners en lichtgevorderd en een tweede cursus met gevorderden.

Karin Spil, bekend van het afgelopen seizoen,geeft de beginners/lichtgevorderden cursus, en nieuw in ons midden is Pauline Out die de gevorderden voor haar rekening neemt.

Indien er teveel inschrijvingen komen voor deze twee cursussen gaan we het opnieuw bekijken en proberen we er nog een derde groep bij te formeren.
Bianca Schutte heeft vorig jaar te kennen gegeven dat ze voor dit seizoen geen tijd meer heeft om les te geven, en is dus afgehaakt.

Boudien Dijkstra wilde al eerder stoppen, maar vond het eigenlijk nog te leuk, en heeft nu toch besloten om te stoppen met lesgeven. De hele avond staan wordt voor haar te bezwaarlijk. Gelukkig blijft Boudien wel in de commissie, zodat haar inbreng en ideeën nog behouden blijven.

Pauline Out is een docente met veel ervaring in het geven van cursussen in bloemstyling en wij hopen met haar dan ook een goede keus te hebben gemaakt. Zelf heeft ze er erg veel zin in om met Karin de nieuwe cursussen op te starten.

De cursusavond is weer op de dinsdagavond met een start in oktober. De exacte data zijn nog niet zeker, deze worden in de volgende convo gepubliceerd.

De prijzen bedragen voor beide cursussen van zeven lesavonden voorleden € 69,00 en voor niet-leden € 80,00, inclusief koffie/thee en exclusief materiaal.

Opgave uitsluitend per e-mail bij: anneke.bruijn@quicknet.nl.De commissie hoopt op veel belangstelling, gezien het vele bezoek op onze showdag.

 

Archief

meer

De afdeling Enkhuizen organiseert een groot aantal bloemschikactiviteiten
zoals, workshops en cursussen groendecoratie.
Dit voor beginners en gevorderden.

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL