Enkhuizen

16-03-20 Agenda Ledenvergadering

I.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus is maandag 16 maart besloten dat de jaarvergadering wordt uitgesteld tot 'n nader te bepalen datum. 

Uitnodigingjaarvergadering Groei & Bloei Afdeling Enkhuizen e.o.

De vergadering wordt gehouden op dinsdag 24 maart 2020 in het gebouw van het Leger des Heils aan de Murillostraat 22 in Bovenkarspel en begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening, agenda en mededelingen.
 2. Notulen van de ledenvergadering van 19 maart 2019.
 3. Secretarieel jaarverslag over 2019, toegelicht door de secretaris.
 4. Het sociaal jaarverslag is naar de leden toegestuurd per nieuwsbrief. Er zal nu een foto­reportage van de activiteiten van onze commissies over 2019 worden getoond.
 5. Financieel jaarverslag 2019 en de begroting voor 2020, toegelicht door de penning­meester.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie.
 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Huldiging van onze jubilarissen.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting van de vergadering.

Pauze: tijd voor een drankje.

Na de pauze zal Piet Groot een korte, maar zeer interessante lezing houden over zijn ervaringen als lelieveredelaar op eigen bedrijf.