Enkhuizen

aarverslag commissie volkstuinen 2023

De commissie volkstuinen De Koepoort bestaat onveranderlijk uit een viertal leden. Dit zijn Dick Meijer, Roel Slinger, Jan Veltink en Lou Schoenmaker. De commissie volkstuinen De Dreef bestaat uit inmiddels drie leden, namelijk Peter Fröhlich, Jan van Goor en Ton de Vries.

In totaal hebben wij 141 volkstuinders: 67 op De Dreef en 74 op De Koepoort. Voor beide complexen proberen wij zoveel mogelijk te doen. Zoals onder andere het schoonhouden van de greppel aan de westkant van complex De Koepoort. Het opknappen (weliswaar tegen een geringe vergoeding) van opgezegde tuinen. Het informeren van onze huurders over belangrijke en interessante zaken middels de nieuwsbrieven. Het uitgeven van tuinen en het verzorgen van de jaarlijkse facturering en het bezorgen van de huur/borgfactuur. Iedere commissie heeft regelmatig overleg.

Twee keer per jaar komen de commissies gezamenlijk bij elkaar. Deze overlegstructuur voldoet prima. Wegens omstandigheden zijn er op De Koepoort twaalf tuinen en op De Dreef drie tuinen beschikbaar. Wel is het zo dat we een hele wachtlijst hebben van mensen die graag willen tuinieren. Op een enkele na zullen alle tuinen worden verhuurd. We hebben dit jaar zes nieuwsbrieven aan onze telers verzonden, wat door ieder zeer werd gewaardeerd.