Enkhuizen

JAARVERSLAG COMMISSIE VOLKSTUINEN 2022


De commissie volkstuinen ‘De Koepoort’ bestaat onveranderlijk uit een viertal leden. Dit zijn Dick Meijer, Roel Slinger, Jan Veltink en Lou Schoenmaker. De commissie volkstuinen ‘De Dreef’ bestaat uit twee leden, namelijk Peter Fröhlich en Jan van Goor.

Voor beide complexen proberen wij zoveel mogelijk te doen. Hierbij kunt u onder andere denken aan het schoonhouden van de greppel aan de westkant van complex ‘De Koepoort’, het opknappen (weliswaar tegen een geringe vergoeding) van opgezegde tuinen, het uitgeven van tuinen en verzorgen van jaarlijkse facturering en het bezorgen van de huur/borgfactuur.
Iedere commissie heeft regelmatig overleg. Twee keer per jaar komen de commissies gezamenlijk bij elkaar. Deze overlegstructuur voldoet prima.

Wegens omstandigheden zijn erop de Koepoort 10 tuinen  en op de Dreef 2 tuinen  opgezegd. Wel is het zo dat we een hele wachtlijst hebben van mensen die graag willen tuinieren. Op een enkele na zullen alle tuinen worden verhuurd.

We hebben dit jaar 7 nieuwsbrieven aan  onze telers verzonden, wat door ieder zeer werd gewaardeerd.