Enkhuizen

JAARVERSLAG COMMISSIE VOLKSTUINEN 2021
De commissie volkstuinen ‘De Koepoort’ bestaat onveranderlijk uit een viertal leden. Dit zijn Dick Meijer, Roel Slinger, Jan Veltink en Lou Schoenmaker. De commissie volkstuinen ‘De Dreef’ bestaat uit twee leden, namelijk Peter Fröhlich en Jan van Goor.

Voor beide complexen proberen wij zoveel mogelijk te doen. Hierbij kunt u onder andere denken aan het schoonhouden van de greppel aan de westkant van complex ‘De Koepoort’, het opknappen (weliswaar tegen een geringe vergoeding) van opgezegde tuinen, het uitgeven van tuinen en verzorgen van jaarlijkse facturering en het bezorgen van de huur/borgfactuur.
Iedere commissie heeft regelmatig overleg. Twee keer per jaar komen de commissies gezamenlijk bij elkaar. Deze overlegstructuur voldoet prima.

Vanwege persoonlijke omstandigheden zijn er op ‘De Koepoort’ toch wel behoorlijk wat tuinen opgezegd. Omdat we een flinke wachtlijst hebben van mensen die graag willen tuinieren, zullen vrijwel alle tuinen weer verhuurd worden.
Wij informeren onze huurders over belangrijke zaken middels nieuwsbrieven. Wij hebben dit jaar zes nieuwsbrieven aan onze telers verzonden, wat door ieder zeer werd gewaardeerd.