Enkhuizen

Lezingen in het nieuwe seizoen  2021 -2022

Tuinvrienden gegroet,

Nu het licht aan het einde van de coronatunnel steeds helderder gaat schijnen, hopen we dat het heilige tuinierdersvuur bij de leden van Groei & Bloei (en sympathisanten) ook weer oplaait en mogelijk zelfs ook door anderen is herontdekt, opgewekt en is opgelaaid. Wat daar dan verder van mag zijn, het bestuur van Groei & Bloei Enkhuizen en de andere vrijwilligers staan weer te popelen om na al dat gedoe alles weer snel op te starten en ons leventje weer wat prettiger kunnen gaan vervolgen, zodat we (onder andere) weer als één grote groene familie tot leven komen en tonen dat groen en vergroenen al lange tijd geleden bij Groei & Bloei is uitgevonden, waar nu dan dus ook anderen achter beginnen te komen, en dat tuinieren, en wat daarmee samen hangt, eigenlijk het middel is tegen alle kwalen. Deze boodschap gaat er meer speciaal over dat we de lezingen weer willen gaan opstarten en al een seizoen­plan klaar hebben liggen. Dat de vereniging zogezegd vergrijzende is en het ledental ook wat afneemt is daarbij dan wel een bekend gegeven, maar vooralsnog bezien we de vereniging als een actief en levensvatbaar en levenslustig gebeuren met een actief bestuur, en is in algemene zin de groen­belangstelling groeiende.

In het gebeuren namen dan ook de lezingen een belangrijke plaats in, die een goede belangstelling verkregen met altijd zaken die onze interesse hadden, maar ook een sociale aangelegenheid was van een vriendenclub met parallelle interesses. Nu we die weer gaan opstarten doen we dus een sterk appel op de leden en belangstellenden om deze te bezoeken. Want dat is de voorwaarde om zaken in stand te kunnen houden en de vereniging ook levendig te houden.

De navolgende zaken zijn hier aan de orde en in de planning. De lezingen werden geregeld door Theo van der Jagt, maar hij had redenen om er mee te gaan stoppen. Maar een oproep voor een opvolger was vooralsnog niet succesvol. Na ampele overwegingen heb ik, P. Groot, mij bereid verklaard dit tot nader order op mij te nemen. Het zal wel iets vergen om Theo te benaderen, maar ik ga mijn best doen.

Daarbij heb ik de gedachte om de eerste lezing te gaan houden op dinsdag 26 oktober en de tweede lezing vier weken later, dus op dinsdag 23 november, beide in het gebouw van het Leger des Heils. Daarvoor komen er aparte uitnodigingen. Nu ik zelf ook zowel een tuin­geschiedenis als een gespeciali­seerde handel in lelies voor de tuin heb, en daar ook de USA voor heb bezocht voor handelsconferenties en de lelievereniging (NALS) van tuin- en lelieliefhebbers, heb ik daar veel materiaal van. Daar kan ik de liefhebbers en belangstellenden zeker mee verrassen en zal ik op die herstartavond de spits af gaan bijten. Daar komt een aparte uitnodiging voor, maar u kunt de datum van 26 oktober alvast noteren en vrijhouden.

Datzelfde geldt dan ook voor de avond van 23 november. Om meerdere, ook praktische, redenen willen we dit jaar het zogenaamde binnen regionale talent en hun expertise benutten. Leon Arends is bereid om op 23 november een inzicht te geven in de bezigheden in hun roofvogelopvang (en dagbesteding) in Andijk. Voordat hij als een Arend neerstreek in Andijk had hij feitelijk al een heel leven achter de rug in de wereld van roofvogels en valkeniers in diverse internationale hoedanig­heden, maar ook van hun huidige bezigheden is veel te vertellen. Hun bedrijf/stichting is in circa tien jaar uitgegroeid tot een absolute parel, en ook van hun tuin is best wat te vertellen. Daar komt een aparte uitnodiging voor.

In dit kader zijn er ook al afspraken gemaakt. Twee leden hebben al eerder een interessant verhaal gehouden en hebben nog ruimschoots materiaal over voor een vervolg, zijnde Klaas Dijkstra en Ad Kunst, en voor een derde is ook al een kandidaat aangezocht. Zij zijn dus al geronseld voor nadat we elkaar een goed en gelukkig en vooral gezond 2022 hebben gewenst. Ook daar wordt op teruggekomen.

Hoewel ik een variatie aan zaken kan tonen betitel ik de eerste herstartpresentatie als ‘Zie de leliën in het veld, zie hoe schoon zij bloeien’. Dit alles is dus ‘ijs, weder, gezondheid en corona dienende’. U gaat meer van ons horen.

P. Groot