Enkhuizen

Samen - Met elkaar - Voor elkaar

Stichting Wings of Change combineert zorg aan kwetsbare mensen met zorg voor roofvogels. Wings of Change vangt roofvogels en uilen op die door ziekte, verwonding of verwezing niet zelfstandig kunnen overleven. De omgang en interactie met deze dieren blijkt een zeer positieve invloed te hebben op het welzijn van mensen met een beperking of speciale behoefte. Wij laten mens en roofvogel onder begeleiding samenwerken. Dat zorgt voor magische momenten die handvatten geven voor in het dagelijks leven.

Wat bieden wij?

  • Verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen, flora en fauna.
  • Zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
  • Wings Therapie: een uniek door roofvogels ondersteund traject op maat waarin zowel mens als roofvogel zich ontwikkelen en hun doelen behalen in een natuurlijke omgeving.
  • Noodopvang, huisvesting en revalidatie van roofvogels en uilen
  • Wildlife en conservatieprogramma’s
  • Educatie

Welzijn Mens

Bij ons is het mogelijk zinvolle dagbesteding, re-integratie- en leerwerktrajecten te volgen. Waar nodig met individuele begeleiding, revalidatie, coaching en paramedische behandelingen. Al dan niet met behulp van Wings Therapie. Ons doel is dat onze deelnemers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Mensen die daar behoefte aan hebben, zijn ook zonder zorg-indicatie welkom in ons inloophuis, De Sociale Huiskamer.

Welzijn Roofvogel

Naast zorg en welzijn voor de kwetsbare medemens zetten wij ons in voor roofvogels en uilen. Het welzijn van deze dieren staat sterk onder druk. Te vaak vinden we een valk, arend, uil, buizerd of havik terug op een dieronwaardige plek, mishandeld, verwaarloosd of in de steek gelaten. Daarnaast is de populatie roofvogels in de natuur sterk gegroeid. Dit leidt steeds vaker tot ondervoeding of verkeersslachtoffers. Wij vangen de dieren op, behandelen en verzorgen ze en plaatsen ze waar mogelijk terug in de natuur.

Conservatie- en Kweekprogramma’s

Wings of Change zet zich wereldwijd in voor het welzijn, behoud en bescherming van roofvogels en hun leefomgeving. Speciaal hiervoor ontwikkelen wij, in samenwerking met gespecialiseerde partijen, wildlife- en conservatieprogramma’s. Daarnaast zetten wij programma’s op om bedreigde roofvogels te kweken en populaties in stand te houden.