Enkhuizen

Commissie tuinkeuringen

We hebben als tuinkeuringscommissie een vrij druk jaar 2023 achter de rug. De keuringen en de opentuinendag konden normaal doorgang vinden. De keurmeesters zijn voor de beoordelingen drie keer bij de zestien deelnemers langs geweest. We hadden dit jaar op 17 juni zes tuinen beschikbaar voor de opentuinendag en in september waren op de extra opentuinendag twee tuinen te bezoeken. Er konden twee tuinen worden bezocht in het kader van ‘leden kijken bij leden’.

De slotavond van de tuinkeuringen in Het Middelpunt werd goed bezocht en de presentatie van John Klein met toegevoegde historische beelden werd zeer gewaardeerd. De eerste prijs bij de bollenkeuring ging naar Piet Groot. De eerste prijs in categorie A tuinen, grootte 0-199 m2, ging naar Piet Huver. De eerste prijs in categorie B tuinen groter dan 200 m2 ging naar de familie Neefjes. De prijzen tijdens de slotavond in Vonk werden door onszelf uitgereikt vanwege ziekte van burgemeester Wortelboer, die wel heeft toegezegd om in 2024 alsnog de prijzen uit te reiken. Iedereen ging weer met de verdiende prijzen en een pakket met gesponsorde bollen huiswaarts. Bij de presentatie van de bollenkeuring kwam naar voren dat het gebruik van bol- en knolgewassen in de te beoordelen tuinen minimaal is en dat we ons als commissie moeten beraden of een aparte bollenkeuring nog recht doet aan de doelstelling.